MURAL AL·LEGORIA DE LA SARDANA - MONUMENT A LA NISSAGA DELS JUANOL A - PARC DE PUIGTERRÀ - MANRESA 1987